Jag heter Mats Letrell och har drivit BOBBO´s Hundskola sedan i början på 80-talet. Här följer en kort historik om mig.

70-talet

1971 blev jag ”med hund”, gick med i Brukshundklubben (är fortfarande medlem i samma lokalavdelning) och gick kurs i nybörjardressyr. Jag blev direkt ”hundbiten”, gick fler kurser, tävlade, skaffade fler hundar, och så rullade det på. Jag utbildade mig och verkade inom allt som hade med hund- och hundägarutbildning att göra. De första femton åren hade jag bara schäfrar, med vilka jag tävlade i lydnadsklass och bruks landet runt, året runt. Min första hund blev både lydnadschampion och brukschampion.

80-talet

I början av 80-talet hade efterfrågan på tävlingsinriktade kurser ökat, och jag har varit ute hos många klubbar och andra grupper och hållit kurser. I samarbete med andra aktörer har jag också i olika grad varit delaktig i tjänstehundsutbildningar, bland annat bevaknings-, larm-, mögel-, röt- och servicehundar. Jag hade även auktorisation som mentalbeskrivare, och verkade åt både SBK och privata intressenter fram till slutet av 90-talet.

På hemmaplan började det ryktas om min verksamhet, och hundägare utanför min ”SBK-värld” började kontakta mig med förfrågan om jag kunde hjälpa dem med diverse hundhanteringsproblem. Denna, för mig nya målgrupp, krävde en annan kursform och en annan miljö än den traditionella från SBK. Sedan mitten av 80-talet har jag utarbetat ett speciellt åtgärdsprogram, från probleminventering till trygg och lycklig hund. Detta program (BFV-metoden) är under ständig utveckling, och är idag hundskolans varumärke.

1986 fick jag överta en charmig kelpie-tik på 6 år, min första hund i den rasen. Det blev en 6-årig minnesvärd karriär. Lydnads-, bruksprovs- och utställningschampion, 40 certifikat i spår, rapport och sök. Efter hennes karriär lades min tävlingskarriär ner.

90-talet

Under 90-talet arrangerade jag Mitt-Sverige-lägret, träningsveckor i lydnads, bruks och vallning för tävlingsaktiva. År 2000 var sista året det anordnades, och även i övrigt har jag med ålderns rätt trappat ner.

Nutid

Mitt åtgärdsprogram är fortfarande mycket efterfrågat, och jag har mycken kontakt och telefonrådgivning till såväl gamla som nya hundägare. Det är då i huvudsak problemlösning och vardagslydnad som efterfrågas.