Grundkurs

Ett grundläggande basprogram som ger hundägaren en bra kunskap och skapar en god relation mellan hund och hundägare. Genom vår individuella handledning anpassas programmet till hundens ålder och psyke, liksom till hundägares enskilda önskemål. Två tretimmars gemensamma teoripass ingår, dels ett allmänt om hundens grundläggande beteende, dels ett med stress och stresshantering som huvudtema.

Omfattning 20–25 timmar fördelat på 6–8 gånger. Det förstnämnda av de två teoripassen hålls även som separat föreläsning vid vissa tillfällen (se Aktuellt).

Näsarbete

Grundutbildning i sök- och spårarbete. Syftet är att hunden ska få sitt behov av rationellt näsarbete tillfredsställt. Bokning av enstaka lektioner.

Aktivitetsträning

Träning i enkel problemlösning, ”hjärngympa”. Avser att fylla hundens behov av mental stimulans. Bokning av enstaka lektioner.

Social träning

Träning att klara störningar av olika slag utan att visa överdrivna reaktioner. Störningar kan vara möten med hundar och människor, trafikmiljöer, plötsliga och ovanliga ljud med mera. Bokning av enstaka lektioner.

Tävlingslydnad

För de som avser att tävla i bruks och/eller lydnad. En del av träningen i de olika kurserna kan ske med ”klicker” om så önskas.

Utförligare information och anmälan per telefon: 073-182 84 96.