Aktuellt

Föreläsningar

collie”Probleminventering och problemlösning” – en utförlig presentation av det rehabiliteringsprogram som framgångsrikt har hjälpt hundägare i över 25 år.

Varför uppstår det som vi upplever som problem? Hur rehabiliteras eller förebyggs dessa problem? Hur förebyggs och/eller rehabiliteras stress? Föreläsningen omfattar tre timmar inkl fikarast. Ytterligare en timme anslås till frågestund och individuell rådgivning. (Läs även även ”Problemlösning” och ”BFV” samt ”Stresshantering”).

  1. Torsdag 7 mars 18.00 – 20.00
  2. Torsdag 18 april 18.00 – 20.00
  3. Torsdag 16 maj 18.00 – 20.00

Anmälan till mats@bobboshundskola.se eller telefon 0731-828496.

Avgiften 250:-/person sändes till Bobbos hundskola pg 50 21 24-1 eller bg 383-5055.

Betalningsdatum = turordning, du får skriftlig kallelse till vilken av de tre föreläsningar du beretts plats. Är det något av ovanstående datum som ej passar, var vänlig att meddela detta vid anmälan.

Kurser med löpande intagning

  • Grundkurs med vardagslydnad och ev. problemlösning pågår kontinuerligt, fortlöpande intagning. Små grupper om tre till fem hundar. Individuell handledning.
  • Tävlingslydnad, endast bokade grupper på minst fyra hundar.
  • Spår- och sökrelaterad träning. Grupper om fyra till sex hundar.
  • Enskild konsultation och rådgivning efter överenskommelse.
  • Klickerträning.
  • Stresshantering.

All ytterligare information liksom anmälan och tidsbeställning på telefon 0731-82 84 96.