Föreläsningar

”Probleminventering och problemlösning” – en utförlig presentation av det rehabiliteringsprogram som framgångsrikt har hjälpt hundägare i över 25 år.

Varför uppstår det som vi upplever som problem? Hur rehabiliteras eller förebyggs dessa problem? Hur förebyggs och/eller rehabiliteras stress? Föreläsningen omfattar tre timmar inkl fikarast. Ytterligare en timme anslås till frågestund och individuell rådgivning. (Läs även även ”Problemlösning” och ”BFV” samt ”Stresshantering”).

Kurser med löpande intagning

  • Grundkurs med vardagslydnad och ev. problemlösning pågår kontinuerligt, fortlöpande intagning. Små grupper om tre till fem hundar. Individuell handledning.
  • Tävlingslydnad, endast bokade grupper på minst fyra hundar.
  • Spår- och sökrelaterad träning. Grupper om fyra till sex hundar.
  • Enskild konsultation och rådgivning efter överenskommelse.
  • Klickerträning.
  • Stresshantering.

All ytterligare information liksom anmälan och tidsbeställning på telefon 0731-82 84 96.